Hoe werkt het

Op de LMTC website wordt dagelijks het auto bestand aangevuld van vrijwel alle interessante elektrische auto’s  in de V.S. die door Manheim wordt aangeboden.

  • Van een 6-tal merken elektrische auto’s vindt u relevante informatie.
  • Per auto ziet u wanneer de veiling begint of tot welke datum op specifieke auto kan worden geboden.
  • Per auto ziet u wat de te verwachten openingsbod ( baseprice) zal zijn en wat de te verwachten aangepaste (adjusted) prijs zal zijn.
  • U vindt ook een prijs van de te verwachten verkoopprijs op de Amerikaanse markt als richtlijn voor uw onderzoek naar de te verwachten verkoopprijs op de Nederlandse markt.

1

U heeft onze website bezocht en kennis genomen van het aanbod gebruikte elektrische auto’s.

Middels een contactformulier heeft u te kennen gegeven een bedrijf te zijn geïnteresseerd in het aanbod van LMTC.

2

Wij nemen met u contact op en bezoeken uw bedrijf .

In een gesprek zijn we tot duidelijkheid  en overeenstemming gekomen over uw wensen en ons aanbod.

3

U wordt door LMTC  volledig op de hoogte gebracht van het inklaringsproces zoals die binnen de Nederlandse wetgeving wordt gehanteerd en welke documentatie daarvoor aangeleverd dient te worden.


4

Wij geven u inzicht in alle te verwachten kosten vanaf aankoop in de V.S. tot en met de inklaring in Nederland aan de hand van een recent door de LMTC geïmporteerde elektrische auto.

5

In een samenwerkingsovereenkomst worden uw wens en ons aanbod vervat in maatwerk afspraken. die bij elke volgend contact als gemeenschappelijke referentie wordt gehanteerd. Deze overeenkomst krijgt u binnen een afgesproken termijn van ons toegestuurd.

6

U kunt nu aangeven bij welke auto u een koop-en bied proces wilt starten.

Wij starten nu het koop-biedproces en werken binnen de ruimte die in de specifieke maatwerk afspraken met uw bedrijf zijn opgenomen.


7

Nadat de auto is gegund wordt de betaling vanuit ons account automatisch aan Manheim voldaan. U wordt  nu verzocht om dit bedrag aan LMTC over te maken

8

Tegelijkertijd wordt het transportproces van de gegunde auto in werking gezet. U wordt door ons op de hoogte gehouden van vermoedelijke aankomstdatum in Rotterdam

9

Aangekomen in Rotterdam zal onze inklaringspartner de auto vanuit de haven naar zijn locatie transporteren en controle uitvoeren op alle noodzakelijke inklaringsdocumenten.


10

U ontvangt van ons een concept eindafrekening die u inzicht verschaft over welk bedrag u met de inklaring aan invoerrechten dient te betalen.

11

Nadat u van ons een Bill of Lading heeft ontvangen, zijnde een internationaal erkend document die de fysieke aanwezigheid van uw auto op het betreffende schip die voor transport naar Rotterdam zorg draagt, voldoet u deze rekening aan LMTC.

12

De douane kan nu op locatie worden uitgenodigd om de officiële inklaring uit te voeren.

Nadat de inklarings-formaliteiten zijn afgerond kunt u het voertuig in ontvangst nemen en naar uw locatie transporteren.


Het kan voorkomen dat het biedproces niet succesvol wordt afgerond. Het kan namelijk zijn dat wij overboden zijn en dus niet meer binnen de met u overeengekomen maximum biedbedrag konden werken. In dit geval nemen wij contact met u op om eventueel een nieuw biedproces te starten of het biedproces te stoppen


Hoe werkt het Inklaringsproces.

U heeft een autorisatieformulier ondertekent waarin u onze inklaringspartner toestemming geeft om namens u de auto vanuit de haven in Rotterdam naar zijn locatie te vervoeren en om namens u alle inklaringsfaciliteiten met de douane af te ronden.

U heeft een kopie van de K.V.K inschrijving van uw bedrijf aangeleverd.

U heeft een Art. 23 o.b  aangeleverd voor een voorlopige vrijstelling van de BTW. zodat u bij de inklaring geen BTW hoeft af te dragen.

U gaat 10 % invoerrechten betalen  over de aankoop-en transportkosten zoals u die in  concept eindafrekening opgesteld door de LMTC  heeft kunnen inzien.

U gaat dit bedrag overmaken aan onze inklaringspartner die er voor zorgt dat dit bedrag bij de Douane terechtkomt.

U betaalt aan de inklaringspartner het overeengekomen bedrag voor het transport en opslag van uw voertuig en een bedrag van € 30,- voor de inklarings-bemiddeling.

Website ontwikkeld door X-Interactive